-:: Penyakit Ternakan ::-

 

PENYAKIT TERNAKAN

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Brucelosis (Contagious Abortion)
 
 
Haemorrhagic Septicaemia (Hawar Berdarah/HS)
 
 
Pasteurellosis (Pneumonic Pasteurellosis)
 
 
Johne's Disease (Para Tuberculosis)
 
       
       
       
 
   
 

RUJUKAN MANUAL VETERINAR
JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN
NEGERI TERENGGANU
1991